Seneste Nyt
VELKOMMEN til Fonden Unika’s hjemmeside. Her vil vi forsøge at fortælle kommende beboere, pårørende og behandlere om vores daglige liv i Over Vindinge. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bedste hilsner
Niels Hvid Neimann

Handlingsplan


Hver beboer får på baggrund af handleplanen fra anbringende kommune lagt en individuel handlingsplan som tilpasses ønsker, evner og udviklingsstadie.

Opholdsstedet og den unge vil, i samarbejde med anbringende myndighed samt evt. forældre og andre relevante personer, konkludere på forløbet og, om nødvendigt, justere i handlingsplanen. 

Der indkaldes til statusmøde hvert halve år for de unge på opholdsstedet, og en gang om året for beboerne på botilbuddet, eller efter behov. Her vil opholdsstedet og den unge, i samarbejde med anbringende myndighed samt evt. forældre og andre relevante personer, konkludere på forløbet og, om nødvendigt, justere i handlingsplanen. Statusmøderne deles som hovedregel op i to, hvoraf den første del afvikles uden den unge.

Statusmøde
Før et statusmøde udfærdiges en statusrapport, der indeholder vidensopsamling ud fra interviews med den unge og opholdsstedets journal notater. Denne rapport omdeles til mødedeltagerne ved selve statusmødet, der typisk vil tælle sagsbehandler, ledelsen fra opholdsstedet, samt pårørende og den unge. 
 
Fonden Unika - Over Vindingevej 21, 4760 Vordingborg - Mob. 2625 5538 - E-mail: info@fondenunika.dk