Kvalitet

Kvalitetsbeskrivelse


Kvalitetssikring
For at sikre helheden i kvalitetsudviklingen arbejder vi med følgende områder:

Brugeroplevet kvalitet som handler om den unges oplevelser og vurderinger. Endvidere indgår medarbejder- og praktikvirksomheders oplevelser og vurderinger.
 
Faglig kvalitet sikre vi ved at holde medarbejderne opdateret via kursusforløb, til styrkelse af en god pædagogisk praksis.
 
Organisatorisk kvalitet tilstræbes via god tilrettelæggelse af arbejdet, gode og gennemskuelige procedurer og god organisationsform.
 
Vores succeskriterie for arbejdet med børnene og de voksne er:...
At fremme den enkelte unges sociale og adfærdsmæssige formåen, optimere den unges chancer for at kunne leve et selvstændigt liv samt at fremme socialiseringsprocessen ved (Empowerment orienteret tilgang) at støtte den enkelte i at kunne forholde sig til andres forcer og svagheder.

Vi sikre at målet i forhold til målgruppens behov opnås ved at:...
sikre de rette betingelser er til stede via faste rammer og struktur, tryghed, ansvar, oplevelser, kreativitet, samvær og selvværd. Og at der løbende evalueres på videns opsamling indhentet bl.a. ved brug af skemaer, der udfyldes af de enkelte unge.    

 

Fonden Unika - Over Vindingevej 21, 4760 Vordingborg - Tlf. 5538 1314 / Mob. 2625 5538 - E-mail: info@fondenunika.dk