Ledelse, værdigrundlag og vision


Ledelses formen
 er værdibaseret og møntet på engagement, motivation, fælles mål og fældes værdier medarbejderne kan identificere sig med og forpligte sig på.

Vores værdigrundlag
er baseret på menneskesynet at alle rummer noget unikt uanset udviklingstrin.
 
Vores vision er at bygge bro mellem de tidlige ungdoms år og et selvstændigt voksenliv.
 
Fonden Unika - Over Vindingevej 21, 4760 Vordingborg - Tlf. 5538 1314 / Mob. 2625 5538 - E-mail: info@fondenunika.dk