Medarbejderkompetencer 

 

 

For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde søger vi altid for at knytte veluddannet engageret personale til os og personalegruppen altid rummer gode rolle modeller for "vores" piger, så som...

  • Ungdommeligt sind der kan matche de unge på musik, tøj, stil, osv., og herigennem være i stand til at komme tæt på de unge på en anden måde, end de øvrige medarbejdere.
  • God livserfaring der, ved på den ene side at være uformel og nedbryde al form for "institutionalisering" samtid med at være fastholdene i kravsituationer.

Funktionerne i huset er fælles – det vil sige, at personalet som udgangspunkt deles om de daglige praktiske og pædagogiske opgaver. Dog er visse ting / opgaver delte i ansvarsområder - bl.a. en ansvarlige for indkøb; en for medicinhåndtering; en for
hestestald; m.m..

 

 

Alle medarbejdere får tilbud deltagelse i kurser som led i efteruddannelse.

 

 

 
Fonden Unika - Over Vindingevej 21, 4760 Vordingborg - Tlf. 5538 1314 / Mob. 2625 5538 - E-mail: info@fondenunika.dk