Seneste Nyt
VELKOMMEN til Fonden Unika’s hjemmeside. Her vil vi forsøge at fortælle kommende beboere, pårørende og behandlere om vores daglige liv i Over Vindinge. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bedste hilsner
Niels Hvid Neimann

Udslusning og efterværn

 
Udslusning fra opholdsstedet:
Når en ung fra opholdsstedet nærmer sig det 18 år, vil vi sammen med den unge og anbringende myndihed, vurdere, om den unge skal overgå til botilbuddet eller om der er andre og bedre muligheder for den unge, der skal rettes ind mod – og der laves en tidsplan for dette.

I forbindelse med efterværn tilrettelæges det videre forløb i samråd med relevante instanser her under UU-vejlederen med henblik på STU og/eller evt. anmodes om bevilling af ekstra skolegang etc. og revidering af handleplanen finder sted på statusmøde i samråd med sagsbehandler.

Der træffes aftaler vedr. praktikforløb med jobcenterets konsulter i forbindelse med jobsøgning.
 
Hvis den unge overflyttes fra opholdsstedet til botilbuddet i Unika, vil der ikke foregå noget egentligt udslusningsarbejde. Men hvis den unge flytter til et nyt sted – det være sig i egen bolig eller på et andet botilbud, vil der blive lavet en individuel plan for perioden frem til udflytningen, hvor indsatsen i f. t. netop de kompetencer, der skal bruges på det nye sted, intensiveres.
 
Udslusning fra botilbuddet:
Når den unge er ved at være parat til at komme videre fra opholdsstedet eller fra botilbuddet, afklares det, om den unge kan flytte til et mere permanent bosted eller måske flytte i egen lejlighed med støtte. Dette sker i tæt samarbejde med beboeren og den anbringende myndighed – og evt. forældrene, hvis den unge giver tilladelse til dette.
 
Når der er en afklaring om hvilken foranstaltning den unge skal flytte til, vil Fonden Unika hjælpe den unge med at se de muligheder, der vil være og give hjælp til at træffe en beslutning - herunder tilvejebringe bisidder, hvis situationen byder det.
Fonden Unika - Over Vindingevej 21, 4760 Vordingborg - Mob. 2625 5538 - E-mail: info@fondenunika.dk